SAMUEL – Mijlocitorul neobosit (1 Samuel 1-16; 28:3)

SAMUEL – Mijlocitorul neobosit<br>(1 Samuel 1-16; 28:3)<br>103/365

Continue reading

EVA – ajutorul potrivit<br>(Geneza 3)<br>2/365

Continue reading

ADAM – Șansa primului plămădit<br>(Geneza 1:26-31; 2:1-25)<br>1/365

Continue reading