ELI – Superficial și nepăsător (1 Samuel 1-4)


În perioada judecătorilor, liderii care au condus viața poporului Israel au fost diferiți prin darurile și înzestrările lor. Eli este preot și judecător în Israel pentru patruzeci de ani, iar imaginea pe care o lasă în urmă este una șifonată. Este vizibil un lider superficial în marea perioadă a slujirii, falimentând în propria lui casă. Nu știm nimic despre soția lui, știm însă că băieții sunt făcuți preoți cu seminar, dar sărind peste examenul final. Eli trece peste chemarea lui Dumnezeu și împinge în slujire oameni fără chemare și fără caracter, devenind cauza principală a răului acestor băieți.

Eli s-a format greșit, pentru că întreaga viață este caracterizată de superficialitate în toate domeniile. Este lipsit de discernământ și inspirație la nevoile oamenilor, iar cuvintele pe care le rostește sunt cântărite ușor. Riscă să rănească oamenii prin afirmații neadevărate, bazându-se pe impresii. Este lipsit de autoritate în familie, tratând problemele de caracter foarte ușor. Nu oprește răul când puterea îi permite, ci aplică mustrări ușoare eschivându-se de la alte obligații.

Sub ochii lui asistă la înmulțirea răului fără să-i pese. Trăiește un moment de mustrare acidă din partea lui Dumnezeu prin profetul anonim care acuză profanarea jertfelor, nepotismul și lăcomia. Este acuzat pentru lipsa de respect față de Dumnezeu. În ciuda privilegiilor și promisiunilor primite este considerat un pierzător. Îi este prezentat viitorul în imagini dramatice, în episoade ce îl lasă fără nici o speranță, pentru că a necinstit slujba preoției, dezonorându-L pe Dumnezeu public.

Obișnuit cu tăcerea profetică și raritatea vedeniilor, este derutat de insomniile lui Samuel în noaptea în care Dumnezeu îl cheamă să-i vorbească, dezmeticindu-se cu greu. Contribuie pozitiv la promovarea tânărului Samuel, însemnând prin aceasta ultima contribuție notabilă în slujirea la care a fost chemat. Trăiește un sentiment de neliniște, însă lipsit de pocăință. Când Samuel îi transmite al doilea mesaj aspru din partea lui Dumnezeu, reacționează cu superficialitatea specifică întregii vieți. Lipsit de reacție caracterizată de pocăință, se lasă în voia sorții, arătând că uneori este prea târziu. Moare la primirea veștilor dureroase căzând fizic precum o făcuse spiritual cu mai mulți ani în urmă. Se stinge lăsând în urmă un popor derutat și o femeie ce naște declarând: I-Cabod ”S-a dus Slava!”

Ce dureros este să te prăbușești de pe treapta cea mai înaltă a slujirii, să pierzi în ciuda tuturor privilegiilor primite din partea lui Dumnezeu, să ajungi la capătul slujirii condamnat din cauza superficialității, în loc să fii încoronat. Pozițiile de autoritate și privilegiile sunt cadrul de unde alunecările spirituale sunt iminente fără veghere.

Cu un sentiment de superioritate poți trăi un soi de răsfăț păcătos ce te face să crezi că îți poți permite mai mult decât alții, iar caracterul slăbește. Cuvântul lui Dumnezeu devine reinterpretat în favoarea noastră devenind oportuniști, materialiști, iar interesele personale primează.

Suntem chemați să slujim lui Dumnezeu fără compromis, iar lucrul acesta trebuie demonstrat începând din casa noastră. De prea multe ori suntem radicali cu alții, dar blânzi cu noi, iar lucrul acesta ne descalifică. Să nu ne condamnăm singuri, evitând mereu momentul pocăinței și întoarcerii la Dumnezeu, care este singura șansă de evitare a dezastrului.

❗Dacă ai avut parte de mustrări repetate din partea lui Dumnezeu nu fii superficial, nu trata problemele serioase dând nepăsător din mână, pentru că viitorul nu poate oferi nimic bun oamenilor care fac aceasta, decât vești rele.

Mulțumește lui Dumnezeu pentru avertizările primite!
Mijlocește să nu cazi în păcatul superficialității!

Pastor Daniel Lela

Share this…
    704 Views