Centurionul de la cruce – Declarație prin Revelație (Luca 23:44-49; Mc. 15:49) 266/365

            Facem cunoștință cu centurionul roman al cărui nume nu îl cunoaștem, dar care L-a ”asistat” pe Domnul Isus, se pare, în tot timpul procesului maltratării, judecării, condamnării și a teribilei Sale execuții. Concluzia centurionului, la finalul parcurgerii întregului șir de evenimente la care a fost martor, a fost următoarea: ”Cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!” Ce declarație!

            Centurionul era un lider militar experimentat în astfel de execuții; este, destul de probabil, un veteran care a asistat la condamnarea la pedeapsa capitală a multor persoane, inamici ai Imperiului Roman. Ceea ce a putut să vadă și să înțeleagă de această data era însă cu totul și cu totul diferit, nemaiîntâlnit. Ce l-a mișcat, oare, pe acest om dur și abrutizat de a ajuns să facă o asemenea declarație? În mod sigur, nu a fost doar o reacție de moment; foarte probabil că nu a fost nici o mărturisire de credință în sensul deplin al expresiei; ci a fost urmarea faptului că a rămas atât de profund mișcat de cumulul de evenimente la care a fost martor încât nu a avut nicio altă explicație decât să declare, în întregul context, Divinitatea Celui cu care avusese de-a face. Nu putem și nu trebuie să excludem, însă, revelația divină prin care Biblia afirmă că se poate ajunge la o astfel de convingere cu privire la Isus.

            Centurionul ”asistă” misteriosul Condamnat observând cu atenție reacțiile și răspunsul Acestuia la toate nedreptățile pe care a fost forțat să le îndure din partea propriilor Săi compatrioți prin arestare, maltratare și procese după procese; apoi, Isus a fost tratat precum un tâlhar, abordat și prins cu săbii și bâte, prin violență, bănuindu-se a fi El Însuși un om violent.

            Liderul militar observă cu consternare reacția și răspunsul Nazarineanului la batjocura soldaților, unii aflați în propria lui subordonare, care au făcut din El un obiect al bătăii lor de joc, al sadismului, al  ironizării și umilirii în public, în cele mai josnice moduri posibile.

            Tăcerea și atitudinea lui Isus în fața strigătelor gloatei manipulate, a tuturor acuzelor aduse de marii preoți și celor care Îl răstigneau sunt grăitoare, dovedind preocuparea Acestuia pentru protejarea și iertarea călăilor Săi, și nu pentru propria Lui scăpare de durere și moarte.

            Mila lui Isus față de oamenii care L-au răstignit, inclusiv pentru acest centurion, este uimitoare, incredibilă. Acea expresie, ”Tată, iartă-i că nu știu ce fac!”, rostită chiar în timp ce călăii se așezaseră să parieze pentru hainele Lui, depășea orice limită a generozității omenești.

            Apoi, răspunsul Creației la suferința Creatorului ei, era un mesaj edificator pentru oricine avea  ochi -și are și în prezent- ochi să vadă și să înțeleagă. Cei prezenți la Eveniment vorbesc despre cutremurul de pământ care i-a îngrozit pe toți, nu doar din jurul crucii; despre soarele care s-a întunecat în plină zi, aducând spaimă în inimile răstignitorilor, dar și în inimile martorilor acestui odios supliciu. Apoi, semnificativ, toate aceste fenomene care par a se fi terminat brusc, precum un oftat final, în momentul în care Isus Și-a predat Duhul, printr-un puternic strigăt final, Dumnezeului și Tatălui Său Ceresc.

            Liderul care a comandat execuția a fost copleșit de complexitatea și măreția evenimentelor care au însoțit Moartea lui Isus, pentru că nu mai văzuse niciodată un astfel de Om și astfel de circumstanțe,  iar impactul asupra lui a fost unul pe măsură. Cu siguranță, Centurionul a recunoscut că acest ”Om” a fost Cine pretindea că este – Fiu de Dumnezeu, de aceea avea motive să fie profund mișcat și cutremurat.

            Avea și toate motivele să se teamă din cauza evenimentelor naturii care i-au îngrozit și i-au obligat să înțeleagă că mânia Cerului se dezlănțuia deoarece Îl ucideau pe Cel pe Care nu trebuia să-L ucidă, pe sfântul și nevinovatul Fiu al lui Dumnezeu. Mărturia centurionului nu era o descoperire profetică sau o înștiințare făcută de un mesager ceresc, ci era unica concluzie logică și matură, survenită în urma Puterii lui Dumnezeu manifestată, demonstrată și expusă pe plan universal la Calvar, dar, cu mare efect și în inima acestui om ajuns atât de abrutizat, dar care a ajuns atât de sensibilizat și iluminat prin Cruce.

            Mărturia Centurionului ne spune ceva veșnic și important: identitatea lui Isus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu este percepută și văzută cel mai clar în suferința și moartea Sa răscumpărătoare, la Cruce. Câtă umilință pentru prelații sistemului religios iudaic! Ei i-au negat și batjocorit lui Isus titlul și funcția divină, însă un păgân, un centurion roman Îl mărturisește acum cu vehemență spunând: ”Cu adevărat acesta este Fiul lui Dumnezeu!”

            De atunci și până astăzi, Crucea, imaginea răstignirii lui Isus mișcă inimile tuturor celor care își fac timp să privească, să tragă concluzii logice și de bun simț, precum ”sutașul” de odinioară și, prin asistența Duhului Sfânt, să creadă. Bărbații și femeile de atunci au fost martori oculari ai unor evenimente care nu pot fi exprimate în cuvinte, dar ceea ce ei au văzut în timpul vieții lor, noi putem vedea azi în Sfintele Scripturi, găsind reazemul și motivația puternică și suficientă să credem, deoarece ”credința vine în urma auzirii, iar auzirea prin Cuvântul lui Dumnezeu”.

            Ai devenit suficient de mișcat încât, precum centurionul roman, să te apleci în fața Celui răstignit și să recunoști că El este Fiul lui Dumnezeu care a murit pentru păcatele tale? Că a înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu pregătit să vină a doua oară pentru cei care au crezut în El și L-au iubit; dar și pentru răstignitorii Lui de ieri și de azi?

            Fii gata să crezi, să declari și să te dedici slujirii Regelui regilor și Domnului domnilor!

            Mulțumește-I lui Dumnezeu pentru că ai ajuns să-L identifici corect pe Isus ca Fiu al lui Dumnezeu, la Cruce, și fă și tu această declarație, izvorâtă din revelație, precum sutașul!

            Mijlocește pentru cei care au ochii orbi la lucrurile spirituale, oricât de evidente și mișcătoare ar fi acestea!

            Pastor Daniel Lela

Share this…
    189 Views