BARNABA – Călăuzitorul spre podium a oamenilor mari (Faptele Ap. 4:36; 11:19-26) 267/365

Ca rezultat al mișcării de evanghelizare și misiune a Bisericii din Ierusalim, Duhul Sfânt atinge inimile miilor de oameni însetați după Adevăr și mulțimi de oameni se convertesc la Creștinism. Printre primii misionari și ucenicizatori nu greșim dacă remarcăm că este scos în evidență unul dintre cei mai de seamă lucrători ai Bisericii primare – Barnaba, ”Fiul mângâierii.”

Provenea dintr-o familie de preoți din Cipru și îl avea ca văr pe Ioan Marcu din Ierusalim. Numele lui devine foarte cunoscut printre membrii Bisericii din Ierusalim, iar Luca, autorul uman al Faptelor Apostolilor, spune despre el că era ”un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință”, caracterizare confirmată din plin prin rezultatele de pe câmpul de misiune.

Este deosebit de generos și gata să sprijine lucrarea administrativ-spirituală a Bisericii cu o sumă pe care a obținut-o din vânzarea unei proprietăți, fără ca cineva să-i fi impus așa ceva. A devenit un model, un bun exemplu pentru ceilalți, chiar dacă unii au încercat să-l imite dintr-o motivație greșită, pentru a crește în imaginea publică.

Barnaba devine reprezentantul apostolilor trimis în Antiohia pentru a asista mișcarea de evanghelizare care a avut loc acolo și pentru a ajuta la administrarea și consolidarea credinței celor de curând convertiți proveniți, cei mai mulți, dintre ne-evrei (greci). El este personajul care a văzut în Pavel potențialul imens pus de Dumnezeu, a crezut în chemarea și capacitățile acestui ”fariseu convertit” pe care l-a ridicat din anonimatul celor 14 ani de solitudine, l-a chemat și l-a implicat, l-a pus la treabă.

Biserica îi datorează mult acestui ucenic, care fără să fie interesat de poziții sau funcții ecleziastice, a căutat să promoveze oameni de valoare și să-i susțină în chemarea și darurile primite; unul dintre aceștia, desigur cel mai proeminent, fiind Apostolul Pavel.

A devenit un mare colaborator al lui Pavel în lucrarea de misiune transculturală, fiind un ferm susținător al acceptării fără rezerve a Neamurilor în Biserică pe baza credinței în Hristos, chiar dacă pentru această atitudine s-a ales cu opoziție din partea evreilor naționaliști, intoleranți. Deși Barnaba este liderul care îl cooptează pe Pavel și îl cheamă pentru a face echipă, el fiind menționat pe primul loc, nu foarte târziu Luca îl prezintă pe Pavel ca devenind cel dintâi în echipă, vizionarul și inițiatorul principal al misiunii transculturale, de care ne bucurăm atât de mult că am putut să beneficiem și noi, românii.

Barnaba este delegat de către conducerea ecleziastică locală/zonală să reprezinte la Conciliul de la Ierusalim, Biserica din Antiohia, împreună cu apostolul Pavel, într-o problematică deosebit de spinoasă, și anume circumcizia și, în general, cerințele și așteptările vis-à-vis de creștinii dintre Neamuri. Argumentația lor în favoarea acestora a fost general acceptată, Barnaba având greutate în așezarea lucrurilor în matca voită de Duhul Sfânt. Tot Barnaba este cel care insistă pentru luarea lui Marcu în a doua călătorie misionară, deși acesta îi părăsise în prima călătorie. Deși, în urma unor diferenduri legate de cooptarea lui Marcu în echipă, Barnaba se desparte de Pavel în următoarele călătorii misionare pauline, cei doi rămân prieteni, iar apostolul Pavel, în scrierile sale, ori de câte ori pomenește numele lui Barnaba o face cu simpatie și respect.

Lasă-te inspirat de modelul acestui barbat plin de Duhul Sfânt și nu te gândi (doar) la tine! Într-o perioadă în care Biserica s-a instituționalizat iar mulți lideri se luptă pentru a-și dobândi și consolida un loc de cinste care să le ofere privilegii pe plan personal, tu fii un Barnaba, focalizat pe interesele Bisericii căutând soluții viabile și constructive, chiar dacă acestea nu sunt legate de propria persoană.

Fii gata să recunoști în alții ceea ce Dumnezeu a pus în ei, și nu a pus în tine, și, în loc să încerci să le faci tu pe toate, promovează oameni în funcție de chemarea și darurile primite pentru a dezvolta Împărăția lui Dumnezeu și Biserica lui Hristos și nu propria ”împărăție”!

Fii generos, modest și sincer, fii hotărât, ferm și incoruptibil, fii calm și păstrează prietenia cu oamenii de valoare, chiar și atunci când convingerile și opiniile asupra unor lucruri nu coincid. Dezvoltă-ți caracterul, fii plin de Duhul Sfânt pentru că Biserica de azi are nevoie disperată de astfel de oameni, de tipul lui Barnaba; iar tu poți fi unul dintre ei!

Mulțumește-I lui Dumnezeu pentru oamenii care te-au mentorat spiritual!

Mijlocește și caută lideri potențiali spre a-i sprijini, generos, în chemarea și lucrarea lor!

Pastor Daniel Lela

Share this…
    152 Views