Baraba – Simbol al salvării păcătosului prin Marele Schimb (Matei 27:15-26; Marcu 15:6-15) 269/365

Procesul lui Isus, cel mai nedrept act judiciar din istoria Umanității, continuă, iar presiunea pusă pe Pilat, guvernatorul-judecător crește. Nevinovăția lui Isus este clară în ochii acestuia, iar pronunțarea judecății omenești încă putea fi dreaptă și neviciată. În ochii lui Pilat era limpede că preoții evrei, conduși de invidie și răutate, au complotat împotriva lui Isus, manipulând mulțimile. Atmosfera este încinsă, preoții alimentează tensiunea pentru a nu pierde momentul. Ei sunt acolo pentru a întreține focul aprins al argumentelor și discuțiilor convingătoare asupra lui Pilat, iar pentru aceasta aveau nevoie de „vox populi”, vocea mulțimii, iar instigatorii strecurați în sânul acesteia se observă că își făceau treaba de minune.

Pilat este însă greu de urnit; de mult nu șovăise atăt de mult în luarea unei decizii de magistrat, în care să pară a se fi implicat din plin cu inima. Preocupat să mențină pacea în teritoriu, căuta soluțiile cele mai bune, însă înaintea lui erau oameni care făceau dovada că nu pot fi mulțumiți prea ușor dacă nu li se face pe voie. La un moment dat, Pilat este întrerupt de un mesaj ciudat venit din partea soției, care se pare că aflase și știa ceva despre potențialul Condamnat la moarte aflat la discreția sa, și îi cerea să nu aibă nimic de-a face cu „neprihănitul acesta”! Încurajat de practica lui anuală prin care oferea șansa eliberării unui condamnat la moarte prin cerința poporului, Pilat vine înaintea lor cu solicitarea de a alege între Isus în contrast, în balanță sau concurență cu Baraba, un ucigaș care speriase Ierusalimul.

Se gândea că amintirea ororilor comise de acest om va potoli revolta mulțimii împotriva lui Isus, însă șocul guvernatorului este mare: preoții și poporul aleg varianta ucigașului în locul gingașului profet din Galilea. Este strigătul final și opțiunea cu valoare de simbol ce oferă speranță nu doar ucigașului Baraba, ci și tuturor ucigașilor de după acesta, pentrucă înlocuirea celui vinovat cu Cel Nevinovat în pronunțarea sentinței condamnării la moarte a fost și a rămas decisă irevocabil pentru timp și eternitate. Nu doar din perspectivă umană, ci și din perspectivă divină.

Baraba este năuc, nu poate crede șansa care i se oferea, pentrucă el fusese sigur că soarta lui era pecetluită, că lui i se va pune capăt vieții. Doi dintre colegii lui, care nu fuseseră atât de vinovați ca el, sunt încolonați pentru a ispăși pedeapsa răstignirii, în cel mai oribil și barbar stil roman, iar el este dintr-odată eliberat. Liber, însă totuși legat, eliberat însă pe undeva nedreptatea făcută de guvernator strigă, fiind în joc o măsluire politico-juridică, o șansă pe care o primește doar pentru că invidia preoților era mai mare decât vinovăția lui, și până și el realizează acest lucru.

Baraba este liber, iar viitorul îl așează în fața unei perspective potențiale noi, pe care nu o întâlnise până atunci, perspectiva unei noi vieți datorită și prin Isus. Ucigașul Baraba este prea aproape de Mântuitorul pentru a nu i se oferi această șansă, iar șansa lui Baraba devine, simbolic și potențial, șansa oricărui om, oricât de vinovat ar putea fi.

Ce s-a întâmplat cu Baraba după eliberare nu știm, Biblia nu ne oferă niciun indiciu în acest sens, iar istoria seculară nu ne ajută nici ea. Să se fi întors la viața veche? Să-I fi fost recunoscător lui Isus? Să fi devenit și el creștin? Va fi fost afectat de schimbul de prizonieri, condamnați la moarte? Nimeni nu știe, dar opțiunile pe care le-a avut Baraba la dispoziție sunt disponibile pentru noi toți: să ne predăm lui Dumnezeu în semn de recunoaștere pentru tot ceea ce a făcut Hristos pentru noi, ori să respingem darul și harul salvării și să continuăm să trăim departe de Domnul Vieții.

Povestea lui Baraba și eliberarea lui de condamnare este o paralelă remarcabilă cu povestea fiecărui creștin. Am fost, fiecare, vinovați înaintea lui Dumnezeu și am meritat cu toții moartea, dar apoi, fără vreun merit sau influență din partea noastră, Isus a (fost) ales să moară în locul nostru. El, Cel Nevinovat, a suportat pedeapsa pe care noi o meritam, pe bună dreptate. Nouă, ca și lui Baraba, ni s-a permis să fim liberi fără nicio condamnare, iar Isus „a suferit o dată pentru păcate, El, Cel drept pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu.”

Mulțumește-I lui Dumnezeu pentru că ești un beneficiar al Marelui Schimb, Isus fiind Înlocuitorul tău în pedeapsă, iar tu ai fost eliberat de păcat și de consecintele acestuia!

Mijlocește pentru oamenii care nu înțeleg încă iubirea lui Dumnezeu și resping harul mântuitor izvorât din trupul Marelui Răstignit de la Golgota!

Pastor Daniel Lela

Share this…
    163 Views