FELIX – Aproape de salvare, dar totuși departe de ea (Fapte 24:24-27) 310/365

Felix Antonius fusese un sclav înainte de a fi fost promovat de către Claudius Cezar în funcția înaltă de Guvernator. Istoria îl descrie ca fiind un om ”crud, licențios și josnic”. În timp ce se afla în Iudeea, Felix a fost atras de Drusila, o fiică a lui Irod Agripa I., care era deja căsătorită; și, fără nicio jenă, a momit-o spre a se despărții de soțul ei, Azisus, și să se „recombine” cu el.

Felix era Guvernatorul Iudeii și Samariei în perioada când apostolul Pavel a fost arestat la Ierusalim din cauza predicării Evangheliei care părea și era un afront adus Iudaismului (apostat). Pentru că evreii planificaseră uciderea apostolului Pavel înainte ca acesta să fi fost judecat, comandantul roman a ordonat escortarea acestuia la Cezareea, spre a fi audiat de Guvernatorul Felix, asigurându-i-se pe parcursul călătoriei, o protecție militară grandioasă, etapizată.

Guvernatorul care primise anticipat o scrisoare explicativă de la Comandatul roman care l-a trimis pe Pavel acolo, a procedat la o verificare sumară a identității acuzatului și, apoi, a amânat audierea până când și acuzatorii acestuia urmau să ajungă la proces.

Cinci zile mai târziu, a sosit delegația acuzatoare, care îl includea pe Preotul Anania, câțiva dintre bătrânii iudei și un avocat pe nume Tertul. Deîndată ce a început procesul, Tertul și liderii religioși, lingușindu-l pe Judecător, l-au acuzat, în schimb pe apostolul Pavel că ar fi un făcător de rele, un instigator la revolte, unul care a încercat să profaneze până și Templul. Când Pavel a fost lăsat să vorbească, el a negat și a demontat vehement, dar extrem de politicos, toate acuzațiile aduse împotriva lui. A subliniat faptul că acuzatorii săi actuali, evreii din Asia, nu au fost prezenți la faptele care i se puneau în sarcină, deci că nu puteau fi martori la ceea ce susțineau, și că nu fusese găsit vinovat anterior, de nicio fărădelege în fața Sinedriului din Ierusalim.

Guverantorul Felix avea detalii exacte despre noua sectă a urmașilor lui Isus numită „Partidă/Sectă”, dar și ”Calea”, iar când a realizat că acuzațiile la adresa lui Pavel implicau probleme de religie, a amânat audierea până când și comandantul roman care îl arestase va putea fi prezent la proces. Cuvintele lui Pavel l-au intrigat pe Felix deoarece câteva zile mai târziu l-a chemat din nou pentru audieri, cu scopul de a afla mai multe despre învățătura lui. Felix și Drusila l-au ascultat vorbind despre credința în Domnul Isus, despre neprihănire, înfrânare și judecata viitoare; însă Felix, speriat de forța mesajului lui Pavel, mai ales cu privire la judecata care va să vină, i-a cerut acestuia să se oprească, amânând confruntarea cu propria-i conștiință și cu adevărul pentru altă dată.

Pavel, deși rămâne arestat doi ani de zile acolo, primește din partea lui Felix o mare libertate, astfel că poate fi vizitat și ajutat de către prietenii care îi cunoșteau nevoile și îi veneau în ajutor. În realitate, Felix spera să primească mită de la Pavel, spre a fi eliberat, însă lucrul acesta nu s-a întâmplat niciodată. Preocupat de imaginea lui în fața iudeilor, Felix îl abandonează pe Pavel în temniță, iar când este înlocuit de succesorul său, Festus, îl predă acestuia pentru soluționarea situației lui litigioase, dovedită a fi mult prea complicată pentru el.

Felix este imaginea oamenilor care, intrigați de Evanghelie, recunosc că acceptarea adevărului îi obligă la o schimbare radicală pe care, însă, nu sunt dispuși să o facă. Astfel de oameni recunosc adevărul, dar mândria și încăpățânarea îi determină să refuze chemarea, mult prea umilitoare pentru ei, la pocăință și să o amâne sine-die.

Oamenii pot fi expuși adevărului mult timp, însă dacă inima le este împietrită, momentele de cercetare vor fi simple adieri trecătoare de vânt pe care învăță să le ignore, fără să simta condamnări sau regrete de moment. Ori, nu este pierdere mai mare în viață, decât să tratezi cu superficialitate oportunitatea propriei tale salvării, din motive politice, de menținere a laudei din partea semenilor, din considerente materiale sau orice altceva. Viața trece, împreună cu tot ceea ce ea oferă, bun sau rău, iar întâlnirea cu Realitatea Realităților de care am fugit, mereu și mereu, ne va costa pierderea Eternității Eternitatilor, Viața Veșnică cu Dumnezeu!

Mulțumește-I lui Dumnezeu pentru Evanghelia care a ajuns și la tine și pe care ai acceptat-o, prin smerenie și mult curaj!
Mijlocește pentru oamenii care-și periclitează mântuirea, amânând să privească Adevărul în față, să-L creadă și să se pocăiască!

Pastor Daniel Lela

Share this…
    123 Views