LUCA – Munca onorează darurile primite (Coloseni 4:14; Filimon 1:24; Fapte 1:1) 318/365

           Se știu puține lucruri despre Luca, autorul cărților Luca și Faptele Apostolilor din Biblie. Știm că a fost medic și singurul dintre neamuri care a scris o parte importantă din Noul Testament. Luca este discret și rezervat în a se scoate pe sine în evidență în scrierile sale, însă Pavel îl menționează pe nume în trei epistole.

            Atât Evanghelia după Luca cât și Faptele Apostolilor, sunt adresate lui Teofil, despre care nu știm nimic. Știm doar că motivul acestor scrieri a fost ca Teofil să cunoască din sursă sigură adevărul despre Persoana și Lucrarea Domnului Isus. Cel mai probabil, Teofil a primit elementele de bază ale doctrinei creștine, dar nu a fost foarte bine fundamentat în ele.

            Luca a fost un prieten apropiat al lui Pavel, care se referă la el drept ”medicul preaiubit”. Poate că interesul lui Luca pentru medicină a fost și motivul pentru care Evanghelia lui dă importanță mai mare actelor de vindecare ale Domnului Isus.

            Pavel se referă de asemenea la Luca și îl consideră ”un partener de slujbă”. Luca îl însoțește pe Pavel în a doua lui călătorie misionară ajungând la Troa, și în Asia Mică. Unii chiar cred că Luca ar fi ”omul din Macedonia” pe care Pavel l-a văzut în visul său. În timpul celei de-a doua călătorii misionare a lui Pavel, Luca rămâne în Filipi și este luat în a treia călătorie misionară de Pavel.

            Ajunge la Ierusalim împreună cu Pavel, iar mai târziu la Roma, fiind alături de Pavel în timpul întemnitării acestuia. Descrierea călătoriilor pe mare, făcută de Luca, indică fără discuție faptul că acesta avea experiență în navigație.

            Luca a fost și un bun vorbitor de limbă greacă, deoarece vocablarul lui este foarte bogat, iar stilul scrierii se apropie foarte bine de cel al grecii clasice. Este foarte atent la înregistrarea datelor geografice, ceea ce indică faptul că Luca a fost un scriitor bine educat și un observator atent.

            Luca este un model pentru oamenii educați, oameni care s-au investit în a-și urmări propria lor carieră, dar care, întâlnindu-se cu Isus, și-au schimbat radical perspectiva asupra vieții și a lucrării pe care o au de făcut. Dumnezeu este Cel care poate da valoare slujirii noastre onorându-ne cu oportunitatea de a veni în ajutorul oamenilor cu adevărat bolnavi, oferindu-le adevărata soluție, Evanghelia mântuirii prin Hristos.

            Luca nu a devenit doar medicul apostolului și al celorlalți din preajma lui, el a devenit instrumentul prin care Duhul Sfânt a îmbogățit o istorie a întregii biserici prin scrierile acestuia, atât de pline de har mântuitor.

            O slujire bună este întotdeauna precedată de o pregătire bună și de o motivație corectă. De aceea Dumnezeu îți scoate în cale cel puțin un motiv pentru care te solicită să investești în formarea ta spirituală pentru a fi eficient în lucrul tău. Studiază, dar nu orice, urmărește să găsești cele mai bune surse de informare. Stai lângă oamenii lui Dumnezeu care sunt cei mai autentici și dedicați slujirii lui Dumnezeu, pentru a le fi de ajutor și pentru a învăța de la ei ceea ce înseamnă o Evanghelie practică.

            Folosește-ți darurile la capacitate maximă și fii generos, pentru că valoarea slujirii este dată de harul primit și munca perseverentă depusă în domeniile în care suntem chemați să slujim.

            Mulțumește lui Dumnezeu pentru harul și darurile primite.

            Mijlocește pentru călăuzire spirituală pentru a ști să-ți folosești darurile în folosul Împărăției lui Dumnezeu.

            Pastor Daniel Lela

Share this…
    127 Views