Tihic – Slujire fără orgolii și ambiții firești (Fapte 20:4; Efeseni 6:21; Col 4:7) 319/365

            Sunt persoane care au avut un impact remarcabil în Lucrarea lui Dumnezeu însă despre care știm prea puține lucruri. Tihic este unul dintre slujitorii care nu primește pe plan uman, cum am considera noi, recunoașterea cuvenită, reflectată în scrierile pauline. La cât de mult a muncit alături de Pavel și la ce responsabilități importante i s-au încredințat, Tihic este menționat, oarecum în treacăt, doar de cinci ori în Noul Testament.

            Tihic, originar din Asia Mică, este alături de Pavel în a treia lui călătorie misionară și este recunoscut ca unul dintre colegii de slujire, implicat în colectarea darurilor pentru Biserica din Ierusalim. Apostolul Pavel se raportează la el, ce-i drept, ca la un ”frate drag” și ”slujitor credincios” al Domnului, dar fără prea multe detalii. Îl găsim alături de Pavel în timpul primei sale întemnițări la Roma unde i s-a încredințat să ducă Epistolele lui Pavel către Efeseni și Coloseni, cât și să-i informeze pe destinatari despre starea de sănătate și situația generală a apostolului.

            Tihic este un om cu un dar special de încurajare și se pare că a exercitat această slujba nu doar în raport cu apostolul Pavel, care suferea în contextul privării sale de libertate, cât și în raport cu o mare parte a Bisericii lui Hristos, care avea mare nevoie de încurajare și mângâiere în diverse momente dificile, de criză.

            Tihic l-a însoțit pe Onisim (fostul sclav care a evadat din casa lui Filimon) în drumul acestuia spre casă, ca unul care avea darul și autoritatea să îl predea lui Filimon pe cel care odinioară îl nedreptățise. Este unul dintre cei mai competenți și de încredere oameni pe care i-a avut la îndemână apostolul Pavel. Îl vedem alături de acesta și la a doua întemnițare, la Roma, iar Pavel îl trimite la Efes pentru a-l încuraja pe Timotei să-i facă o vizită scurtă, aducându-i și cele strict necesare, pe multiple planuri.

            Cel mai probabil, atât în Creta cât și în Efes, Tihic a fost un fel de ”pastor interimar” completându-i pe Tit și Timotei. Unii cred că personajul fără nume din 2 Corinteni 8:22 face referire tocmai la Tihic, ale cărui caracter și conduită demonstraseră că era total  vrednic de încredere.

            Cu siguranță, Tihic a fost un predicator bun, un prieten loial, un mesager de mare încredere, unul pe care Pavel l-a pus să îndeplinească lucrări importante. Tihic avea capacitatea de a sluji într-o varietate de situații, aducând încurajare celor cărora le slujea. Cu adevărat, el a manifestat și întrupat calitățile pe care ar trebui să le posede orice prezbiter al Bisericii spre a se putea califica pentru ordinarea într-o asemenea  slujbă. La fel, Tihic este chemat să încurajeze pe alții prin promovarea unei doctrine sănătoase și prin respingerea fermă și intransigentă a celor care se împotriveau adevărului și trăiau în stricăciuni doctrinare și în nelegiuire.

            Într-o perioadă în care oamenii devin tot mai preocupați de cultul personalității, trebuie să venim înaintea lor cu modele de oameni incomparabil mai pasionați de iubirea și de slujirea Marelui Împărat decât de orice altceva. Oamenii slujesc tot mai greu în echipă, pentru că urmăresc deseori să fie ei înșiși slujiți, ori să aibă preeminența în grup. Unii, în loc să dezvolte potențialul echipei, care să devină tot mai compactă și utilă prin mulțimea darurilor fiecăruia, mai degrabă sabotează și divizează echipa, folosind scuza spirituală a chemării, înzestrării și trimiterii unipersonale din partea Duhului lui Dumnezeu.

            Niciodată nu vom reuși să obținem rezultate de „tip paulin” dacă nu vom reuși să ne identificăm cu partenerii de „tip Tihic”, care sunt abilitați de Dumnezeu să reprezinte pentru importanți oameni ai lui Dumnezeu tocmai încurajarea și sprijinul de care aceștia au imperioasă nevoie. Uneori cea mai bună slujire este să susținem, să încurajăm și să promovăm ceea ce a fost semănat de alții, iar rezultatele slujirii printr-o implicarea multiplă, complementară nu vor întârzia să apară.

            Fii un om de încredere;  fii o încurajare pentru liderii tăi; pune umărul oriunde ți se cere și nu fi zgârcit când vine vorba de înaintarea și progresul Lucrării lui Dumnezeu, chiar dacă nu ai fost tu inițiatorul! Nu întotdeauna pentru ceea ce faci vei primi aprecierea oamenilor, și nici nu trebuie să urmărești acest lucru, însă Domnul va onora cu strălucita Lui răsplată credincioșia și slujirea ta. Fii, așadar, credincios până la capăt fără așteptări și pretenții de la oameni!

            Mulțumește-I lui Dumnezeu pentru lucrarea încredințată ție și caută să rămâi disponibil și fidel!

            Mijlocește pentru ca inimile tuturor lucrătorilor pe care îi cunoști, dar și inima ta, să fie fără orgolii și ambiții firești, precum inima lui Tihic!

            Pastor Daniel Lela

Share this…
    143 Views