ARISTARH – Loialitate și credincioșie (Fapte 19:21-29;27:2;20:4) 322/365

                Aristarh este un macedonean care a locuit în Tesalonic și care, după ce s-a convertit la Creștinism, a devenit unul dintre colaboratorii apropiați ai apostolului Pavel. Este interesant de observat cât de largă era echipa apostolului Pavel și cât de multe persoane au înțeles importanța Misiunii Mondiale, devenind parte din viziunea Mântuitorului: ”Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură”.

                Aristarh poartă un nume cu o însemnătate interesantă – ”cel mai bun conducător” sau ”cel mai bun prinț” – devenind unul dintre partenerii, co-lucrătorii de bază ai apostolului Pavel. Prima mențiune despre Aristarh o avem în Cartea Faptele Apostolilor unde ne este relatată răscoala oamenilor din Efes manipulată de elita metalurgiștilor, condusă de Dimitrie. Simțindu-se amenințați de influența învățăturii lui Pavel și a mulțimilor care se converteau la Creștinism, lepădându-se de idolii din metal, au considerat că slujbele și veniturile lor le sunt puse în mare pericol, așa că au încercat o mișcare de revoltă împotriva liderului mișcării.

                Pentru că Pavel era izolat de publicul înfuriat, Aristarh și Gaius au fost expuși unui mare pericol, fiind capturați spre a fi interogați în legătură cu ”misiunea subversivă” pe care o desfășurau în Efes. Un demnitar al orașului reușește însă, în timp util, să potolească revolta nejustificată a oamenilor, readucând liniștea în urbe.

                După revolta din Efes, Aristarh continuă misiunea alături de Pavel ajungând în Grecia, iar mai târziu, călătorește cu acesta și spre Roma. Din scrierile pauline înțelegem că Aristarh a fost alături de el în timpul primei sale întemnițări, împreună cu alți câțiva, colegi de slujbă.

                Apostolul Pavel a apreciat credincioșia cu care Aristarh I-a slujit lui Dumnezeu, fiind alături și de el, cu multă credincioșie, curaj și perseverență.

                Deși Biblia menționează foarte puțin numele lui Aristarh, este suficient să știm că deși (re-)numele lui nu pare a-l plasa printre ”înalții slujitori eclesiastici” el a realizat lucruri mărețe prin credincioșia de care a dat dovadă față de Dumnezeu și față de emisarii Săi.

                Poate că cea mai importantă lecție din viața lui Aristarh este loialitatea/credincioșia  perseverentă. În ciuda persecuției și a situațiilor dificile care erau piedici mari în calea Evangheliei, Aristarh nu și-a abandonat slujirea. Asumarea riscului de a putea fi decapitat împreună cu Pavel a demonstrat amplitudinea și gradul de disponibilitate ale devotamentului său.

                Oricine ai fi, s-ar putea să nu fi vizibil pentru alții în slujirea lui Hristos, dar nu uita că ești văzut de Dumnezeu. Nu urmări să câștigi aprecierea oamenilor; slujirea autentică nu este despre așa ceva, ci despre a fi preocupat de cum te vede și te apreciază Dumnezeu!

                Nu te lăsa prins în vraja lumii, nu cădea în categoria oamenilor care se hrănesc din aprecierile urmăritorilor și a simpatizanților superficiali din media socială, și nu numai; pentru că alunecând pe această pantă îți ratezi chemarea și îți pierzi răsplata divină! Exersează-ți darurile slujind acolo unde Dumnezeu ți-a pregătit locul și te-a înzestrat și abilitat să faci față, cu competență și bucurie, chemării tale specifice. Nu este nimic mai onorabil, decât să stai în ascultare de Dumnezeu în locul unde El te-a așezat, indiferent de cât de mari sunt sacrificiile, dificultățile și riscurile pe care ți le asumi prin aceasta!

                Slujește în așa fel încât cei din jur să-ți îndrăgească lucrarea și să îți aprecieze caracterul, dar nu face ceea ce faci de dragul oamenilor!

                Mulțumește-I lui Dumnezeu pentru onoarea de a fi parte din Mărețul Plan al lui Dumnezeu cu Umanitatea!

                Mijlocește pentru credincioșia perseverentă a fiecărui credincios ”în lucrul încredințat lui”, fiind atent și exigent, în primul rând, cu propria ta conduită!

                Pastor Daniel Lela

Share this…
    157 Views