Îngerii buni – Instrumente în mâna lui Dumnezeu pentru noi (Evrei 1:14; Ps. 34:7) 335/365

           Contactul nostru cu lumea spirituală nu poate fi ignorat, iar realitatea îngerilor nu poate fi pusă la îndoială. Îngerii nu sunt extratereștrii sau ființe care populează alte lumi similare cu Terra, ci sunt ființe spirituale create de Dumnezeu cu inteligență, emoții și voință.

            Deși nu au corpuri fizice, îngerii sunt personalități distincte, inteligente și mereu la dispoziția lui Dumnezeu pentru îndeplinirea poruncilor Lui. Pentru că sunt ființe create, cunoștințele îngerilor sunt limitate, cu toate acestea, au acces la cunoștințe mai mari decât oamenii.

            Interesul lor față de îndeplinirea planului lui Dumnezeu este mult mai mare, deoarece fiind ființe spirituale și trăind în dimensiunea spirituală, nu sunt dependente de timp și spațiu și nici absorbiți de dimensiunea lucrurilor materiale. Superioritatea lor în fața oamenilor este dată și de cunoașterea dobândită prin observarea îndelungată a activităților umane. Îngerii nu trebuie să studieze trecutul pentru că l-au observat și experimentat, ei au înaintea lor imaginea celor care au greșit, atât dintre îngeri cât și dintre oameni.

            Deși au voință liberă, îngerii, ca toate creaturile, mai puțin oamenii, sunt supuși voinței lui Dumnezeu fiind permanent la dispoziția Lui pentru diferitele lucrări în care sunt implicați.

            Îngerii fac slujba închinării și sunt surprinși în mai multe ipostaze bucurându-se în prezența lui Dumnezeu, lăudându-L cu bucurie și închinându-I-se Lui. Ei sunt instrumente la îndemâna lui Dumnezeu pentru exercitarea judecăților divine și nu de puține ori sunt implicați în declanșarea acestora în mod direct. Sunt găsiți în aducerea răspunsului la rugăciunile sfinților fiind disponibili și la dispoziția lui Dumnezeu.

            Sunt implicați în activitatea de evanghelizare a oamenilor facilitând vestirea Evangheliei și informând slujitorii lui Dumnezeu despre diferite acțiuni pe care trebuie să le facă. Sunt prezenți pretutindeni unde copiii lui Dumnezeu își desfășoară activitatea și le oferă protecție sprijin și încurajare. De multe ori sunt trimiși special pentru a oferi izbăviri miraculoase din situații imposibile din punct de vedere uman, iar implicațiile lor sunt percepute din punct de vedere uman ca intervenții inexplicabile, supranaturale.

            Sunt văzuți alături de sfinții care trec pragul morții, ca niște asistenți care se ocupă de sufletul lor pentru a-l duce în locul de odihnă pregătit de Dumnezeu copiilor Lui. Îngerii sunt cu totul altfel decât oamenii, de aceea oamenii nu vor deveni niciodată îngeri, deși într-un sens Biblia afirmă că vom fi ca ei. Îngerii nu vor deveni niciodată oameni, deși pot exista momente în care îngerii au apărut în corp fizic, totuși ei rămân ființe spirituale cu scopul de a sluji lui Dumnezeu și oamenilor.

            Îngerii au rămas pentru noi un exemplu de ascultare față de Dumnezeu, indiferent de porunca încredințată, lucru pe care suntem chemați să-l facem și noi. Suntem privilegiați că nu suntem singuri; pe lângă asistența permanentă a lui Dumnezeu, suntem înconjurați zi și noapte de grija pe care Dumnezeu ne-o oferă prin acești delegați spirituali, inclusiv, așa cum se crede, prin îngerul personal, în grija căruia ne-am afla fiecare.

            Siguranța noaștră trebuie să fie puternic ancorată în Dumnezeu dar și atenția noastră sporită. Ascultă vocea lui Dumnezeu și fii deschis la oamenii de lângă tine. Niciodată nu vei ști sub ce imagine este descoperit un sol al lui Dumnezeu care apare cu o misiune specială. Totdeauna trebuie să avem urechea deschisă, ochiul descoperit, și inima pregătită pentru ceea ce Dumnezeu ne cheamă să facem.

            Mulțumește lui Dumnezeu pentru toată creația Lui, inclusiv pentru îngerii buni!

            Mijlocește pentru o sensibilitate spirituală mai mare față de lumea spirituală!

            Pastor Daniel Lela

Share this…
    147 Views