ISUS – Incomparabil, Inegalabil, Perfect și Unic Salvator (Matei 12:38-42; Filipeni 2:6-11) 359/365

                Întreg Vechiul Testament este o carte profetică plină de simboluri privitoare la Planul de mântuire al lui Dumnezeu care urma să fie împlinit în Isus Hristos, Domnul. Începând cu Adam, Mântuitorul Hristos S-a revelat pe Sine printr-o mulțime de personalități ale istoriei, care au trecut prin experiențe extrem de dificile și costisitoare, pe deoparte, dar și deosebit de pilduitoare și înălțătoare, pe de cealaltă parte, pentru a da naștere unor figuri antemergătoare, prototipuri ale Personalității Sale.

                Conținutul cărților canonice și veridicitatea faptelor personalităților prezentate în acestea pun în uimire orice cititor onest, când aceste vieți, adevărate portrete pre-Hristice sunt asamblate din întreaga Scriptură. Acestea permit o vizualizare a cât de complex și complementar este prefigurat Hristos Isus în viața și trăirea unor oameni care au rămas mari în ochii noștri, demni să fie consemnați în Galeria Eroilor Credinței.

                Căderea protopărintelui nostru, Adam, lasă locul și impune un nou început, peste milenii, prin Venirea Celui de-al Doilea Adam, cu totul altfel decât cel dintâi. Abel, este simbolul jertfei ce urma să cadă, iar sângele vărsat să strige iertare! Iosif, care despărțit de tatăl, urât de însăși frații lui și condamnat la moarte, ajunge în final în Egipt, printre străini, pentru ca mai apoi, trecut prin suferințe de nedescris, să biruiască răul devenind conducător alături de Faraon. Iosif, salvatorul fraților lui devine una dintre cele mai frumoase ferestre prin care oamenii pot privi spre ”Marele Salvator de Vieți”, Isus Hristos.

                Moise, profetul, legiuitorul și eliberatorul lui Israel care a uimit lumea prin faptele sale; omul spre care evreii privesc cu o admirație vecină cu idolatria, a fost și el o reprezentare a ”Marelui Izbăvitor” ce urma să se ridice pentru a scoate nu doar evreii din ghearele lui Faraon, ci întreaga lume de sub stăpânirea Diavolului, care și-a făcut de cap veacuri la rând în grădina lui Dumnezeu. El, Isus, urma să fie ”Eliberatorul tuturor oamenilor” care nu doresc să mai fie sclavi ai Celui rău, ci aspiră la viața veșnică disponibilă pentru toți cei care cred.

                Isus a fost strălucirea de pe fața lui Moise; rugul ce se transformase într-o pasiune nemistuită pentru Dumnezeu; stânca salvatoare, mielul jertfit, sângele care aducea iertare, norul care îi ghida și focul ce îi încălzea. Cutremurul ce îi înspăimânta și glasul ce îi îngrozea; mana ce îi hrănea și apa ce îi răcorea. Dumnezeu l-a luat pe Moise ca să le rămână El, Yahweh -Fiul, despre care Moise a declarat că va veni și îl va înlocui…

                Și mulți alți izbăvitori care s-au ridicat în decursul anilor spre a oferi salvare unor oameni care aveau nevoie de recuperare au indicat spre o viitoare prezență și superioritate a unui viitor izbăvitor de care lumea avea nevoie, unul desăvârșit, spre Isus, Mesia. Marele rege David, a cărui strălucire a fost aproape inegalabilă între oameni. Un geniu care L-a adus pe Dumnezeu între oameni printr-o viață și trăire uimitoare. Cântecul, poezia, rugăciunile, izbăvirile, pasiunea, realizările, păstorirea, toate au vorbit despre El, Isus.

                Solomon, care a uimit lumea prin strălucirea intelectuală venită de Sus; el care a fost căutat de împărați iluștri pentru înțelepciunea care la făcut ”mare”, pălește în fața ”Aceluia care era mai mare decât Solomon”, și care i-a inspirat pe mulți oameni anticipându-I venirea.

                Nu a fost ușor ca în ieslea din Betleem, Copilul Isus să fie privit cu uimirea cu care a fost întâmpinat. El trebuise să fie întruparea așteptărilor de veacuri prefigurate de către toți acești oameni mari ai Vechiului Testament prin ”fereastra istoriei”, dar a fost nevoie și de o ”fereastră-n cer”, pentru ca, prin perspectiva pe care o aveau, îngerii să-I cânte glorie Celui Venit în lumea noastră să ne mântuiască, declarat profetic ”Soare al neprihănirii”, ”Regele lui Israel”, a Cărui Viață, Slujire și Sacrificiu s-au ridicat mult peste tot ce au experimentat și au demonstrat premergătorii Săi.

                Propriile declarații despre Sine făcute de Isus L-au plasat mai presus de toți ”cei mari” când a spus: ”Aici este Unul mai mare…”, Unul pe care Avraam L-a privit cu admirație pentru că era ”înainte de el”; pentru că toți ceilalți au fost păcătoși, falimentând uneori în fața Ispititorului, iar moartea le-a pecetluit soarta. Isus, însă, a venit să umilească pe cea care a umilit vitejii, a doborât secole la rând regi după regi, a înghițit generații întregi de vieți omenești, transformând Grădina Domnului Vieții într-un cimitir dezolant, într-o ”vale a oaselor”, într-o nefastă grădină a morții.

                Isus este mai mare decât toți nu doar prin Nașterea Lui miraculoasă, ci printr-o viață ireproșabilă. Plinătatea Duhului Sfânt venită peste El L-a făcut unic în Viață, Lucrare și în Moarte. Nu a venit să îndeplinească așteptările nebiblice ale oamenilor, ci să le satisfacă nevoile lor fundamentale, uneori fără ca acestea să fi fost conștientizate sau resimțite. Nu i-a eliberat pe evrei de romani, ci i-a Salvat de Satana legându-i acestuia puterile și surpându-i întăriturile. Vindecarea bolnavilor, eliberarea îndrăciților, învierea morților, predicarea Evangheliei, prezentarea Adevărului L-a plasat mai presus de orice persoană, pe un piedestal de glorie neasemuită și de strălucire inegalabilă.  

                Iar Învierea din morți, Înălțarea în Slavă și Glorificarea Lui la dreapta lui Dumnezeu L-au făcut pe Isus, Domn și Mântuitor spre Care în curând vor privi și cei mici și cei mari, și buni și răi, și cu toții, voit sau nevoit, vor declara spre slava lui Dumnezeu, Tatăl, că ”Isus Hristos este Domnul”; Unicul Domn!

                Ce incomparabil și inegalabil Om avem de partea noastră! Ce Dumnezeu Suveran, Atotputernic, Atotștiutor și Iubitor avem!

                Mulțumește-I din toată inima lui Dumnezeu, Tatăl, pentru Fiul Său, Isus Hristos!

                Mijlocește pentru ca oamenii vă vadă în Isus pe Adevăratul Dumnezeu și Unicul Mântuitor!

                Pastor Daniel Lela

Share this…
    362 Views