CREȘTINUL – Omul Ceresc Gata De Marele Zbor (Coloseni 3:1-4; Ap.22:11-21) 365/365

                Omul născut din nou este purtătorul a două naturi: una veche și rea, care cu toate că face parte din însăși existența lui ontologică, nu îi este deloc prietenă, ci ucigașă; și una primită prin naștere de Sus, care îl atrage, ”îl curtează”, cu cea mai înaltă politețe și curtoazie spre a-i deveni, integral, a doua lui natură, oferindu-i ajutor și sprijin spre a urca pe cele mai înalte piscuri ale demnității umane, în asemănare și identificare cu Hristos.

                Creștinul este omul care a reușit să străpungă, blocajul heruvimilor care stăteau la intrarea în Edenul pierdut, obturând înfruptarea necuvenită a omului din Pomul Vieți, care ar fi putut să-l nenorocească, de fapt, eternizându-i starea nenorocită în care ajunsese. Omul regenerat spiritual a ajuns să întrunească, însă, condițiile refacerii unității cu Tatăl Ceresc, Creatorul, prin lucrarea Fiului și a Duhul Sfânt, redevenind, cu adevărat, ”un suflet viu”, un personaj capabil de comunicarea cu Creatorul, a cărui minte a fost iluminată și schimbată radical, iar țelul său a devenit unul ceresc.

                Creștinul este omul care a renunțat la cetățenia lumii de aici, și s-a ancorat de lumea cerească; omul care a fost gata să creadă că Dumnezeu are ceva incomparabil mai bun pentru el, depășind imperfecțiunile și neajunsurile vieții pământești. Creștinul este omul care fost răscumpărat din păcat prin Hristos, a experimentat reabilitarea și se află într-un proces ce exprimă foarte clar dorința urmăririi sfințeniei și a umblării cu Dumnezeu, zilnic.

                Creștinul este omul a cărui filozofie de viață arată că este un pelerin, un călător pe pământ, iar felul în care se raportează la lumea și la lucrurile din lume, demonstrează crezul și convingerile ferme pe care le are.

                Creștinul, este fiul care și-a abandonat mama adoptivă (lumea în care s-a născut și a crescut) și a răspuns cercetării lui Dumnezeu (care a devenit adevărata lui Mamă) ascultând de Aceasta din urmă și apucând-o pe traseul, mereu ascendent, spre Țara Făgăduinței.

                El este omul care a reușit să-și mute ochii de la strălucirea nefastă a lumii trecătoare; să-și închidă inima față de ”plăcerile de o clipă ale păcatului” și să ”accepte ocara lui Hristos” pentru că ”are ochii îndreptați spre răsplătire”, precum Moise, urmând neabătut Calea către Cer.

                Creștinul este omul care a înțeles sensul vieții, cine este, de unde vine și unde se duce; este omul care și-a înțeles chemarea și trăiește cu determinare și pasiune, pentru Dumnezeu și Împărăția Lui.

                Creștinul este un om fericit, în ciuda mediului infect în care trăiește, pentru că speranțele lui sunt legate de promisiunile unui Dumnezeu Care nu minte și care va face dreptate absolută în Univers.

                Creștinul este omul cu două case, una vremelnică și una veșnică, iar investiția înțeleaptă în beneficiul casei celei veșnice este o preocupare și o provocare permanentă. Creștinul este omul care, deși trăiește în lume, nu este din lume, pentru că nu poate deveni prietenul lumii, al sistemului desacralizat al lumii, oricât de mari și tentante i-ar fi ofertele și momelile.  

                Creștinul a devenit incomod lumii de aici, pentru că o condamnă chiar nespunând nimic, astfel că a devenit obiectul unor atacuri sistematice, ce se amplifică din zi în zi, din partea acesteia.

                Creștinul este omul care continua să vestească tuturor că există mântuire și speranță în Isus Hristos; este omul care reușește să răspundă răului cu bine; este omul care iubește dreptatea și urăște violența și fățărnicia; este ființa în care caracterul lui Dumnezeu strălucește în toată frumusețea.

                Creștinul, este persoana care odată cu trecerea anilor, devine tot mai frumos. Pentru creștin, fiecare nou an este o bornă kilometrică ce indică apropierea de Casa Eternă, iar inima lui tresaltă la acest gând, anticipând veșnicia, Jubileul Jubileelor în care va fi doar ”pace, dreptate și bucurie, în Duhul Sfânt”.                                                             

                Creștinul este omul pentru care Dumnezeu a pregătit un Loc binecuvântat, un Areal etern ce  încorporează niște realități pe care ”ochi de om nu le-a văzut și la inima omului nu s-au suit”; este omul de dragul căruia Hristos se va întoarce, iar Întoarcerea Mirelui va da startul Măreței și Eternei Sărbători.

                Creștinul este omul pregătit de plecare, de Marele Exod; omul care așteptă zilnic strigarea ”Iată Mirele, ieșiți-I spre întâmpinare!” și care trăiește cu senzația fericită că plecarea poate surveni oricând. 

                Biserica, Colectivitatea Creștinilor Veritabili, încorporează oamenii care au intrat deja într-o bucurie a mântuirii care nu li se poate lua, și care sunt pregătiți să continue desfătarea spirituală în sublima și eterna ”horă celestă”, de aceea, împreună cu Duhul, zic: ”Maranatha, vino Doamne Isuse!”

                Mulțumește-I din inimă Tatălui Ceresc pentru că ești copilul Lui, ”născut dintr-o sămânță care nu poate putrezi”, prin Cuvânt și Duh Sfânt!

                Mijlocește pentru ca, împreună cu toți cei dragi, să fim pregătiți de zbor, nu doar de la un an la altul, ci pentru Marele Salt în Eternitate!

                Pastor Daniel Lela

Share this…
    385 Views